info@usrvitez.ba

Otvorenje mušičarske staze

01.08.2010. u Vitezu, na rijeci Lašvi otvorena je mušičarska staza za što je Odluka donesena na Skupštini USR Vitez. Nakon velikog broja radnih akcija ovaj dio rijeke Lašve je promjenio izgled. Od velike divlje deponije koju smo sanirali napravili smo lokaciju gdje vrijedi doći i odmoriti se. Radi se o dijelu rijeke dužine cca 1.000 metara, koji je zamišljen kao dio na kojem će riba biti zaštićena, gdje će se odvijati prirodni mrijest, te kao pokušaj popularizacije mušičarenja koje su još naši stari koristili kao jedini način ribolova lipljena i potočne pastrmke. Proteže se od Vonkovog mosta u Starom Vitezu nizvodno u dužini 1.000 metara. Propisani način ribolova je mušičarenje i to po propisanom Pravilniku na mušičarskoj stazi “Ludvig Tibold". Upotreba meredova je obavezna. Ribolov se vrši na način uhvati i pusti i vrijedi za sve autohtone salmonidne vrste riba rijeke Lašve. Staza je namjenjena za treninge, takmičenja, te kao dio rijeke pod posebnim nadzorom u cilju zaštite ribljeg fonda i pospješenja prirodnog mrijesta zbog izgradnje niza MHE. Godišnje dozvole članova vrijede i za mušičarsku stazu uz obavezno poštivanje Pravilnika o načinu ribolova na mušičarskoj stazi. Izdate dnevne dozvole za goste vrijede za cijeli tok rijeke Lašve uključujući i mušičarsku stazu s tim da je tehnika ribolova na stazi isključivo mušičarenje. Za goste se izdaju dnevne dozvole za salmonidne vode izdate od strane SRS FBiH. 
Foto album (35)

Lovi se u uhvati pusti režimu (C/R). Lokacija staze je pomno birana, a jedan od glavnih razloga za formiranje staze upravo na tom lokalitetu je ulijevanje potoka Kremenika koji predstavlja jedno od glavnih prirodnih mrjestilišta na ovom dijelu riejke Lašve. Drugi važan cilj je i revitalizacija populacije lipljena i mladice, a već je evidentan znatan napredak po ovom pitanju. Prošli tjedan je izvan mušičarske staze uhvaćen kapitalni lipljen dužine 55 cm, a primijećena je pojava lipljena na skoro kompletnom toku Lašve kojom upravlja Udruženje sportskih ribolovaca Vitez, što govori da stalno poribljavanje lipljenskom mlađi donosi rezultate. Nekoliko manjih primjeraka jedinki mladice je prebačen na mušičarsku stazu.
Zahvaljujući razumijevanju i pomoći Općine Vitez dobili smo na korištenje ovaj komad zemlje na kojem se nalazila velika divlja deponija smeća. Izvršili smo sanaciju deponije. Uz pomoć općine Vitez, brojnih donatora i ogromnim zalaganjem članova putem volonterskog rada izvršeno je saniranje vodotoka na mušičarskoj stazi, urađene su kaskade i postavljeni zakloni za ribu. Ostaju još radovi na budućim zelenim površinama, sadnji drveća, dovršetku zemljanih radova na obali i drugo. Izvršeno je i poribljavanje mušičarske staze većom količinom potočne pastrmke uzrasta 25-70 cm iz ribogojilišta "Izmišljeni potok" Vitez, a u planu je i poribljavanje lipljenom. Mušičarsku stazu su otvorili Mehmed Arnautović, najstariji viteški mušičar i to sa starinskim, ručno rađenim bambus štapom, te gost iz Crne Gore, predstavnik mlađe generacije ribara, Aleksandar Saša Dašić, prvak Crne Gore u mušičarenju za 2009. godinu i član reprezentacije Crne Gore, koja će krajem ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu u mušičarenju koje se održava u BiH na rijekama Sanici, Sani, Vrbasu i Plivi.
Otvorenju mušičarske staze prisustvovali su brojni domaći i strani gosti, kao i mnogobrojni mediji sa područja BiH.

Mušičarska staza "Ludvig Tibold"
ribarski dom dronStaza je bogata salmonidnom ribom, potočnom pastrmkom i lipljenom sa ponekim primjerkom mladice. Na stazi se nalazi 6 kaskada, zakloni za ribu, obale su uređene, postavljene su klupe za odmor i kante za smeće. Sadržaji na stazi su: Ribarski dom, hladnjak sa stolovima i klupama, roštilj, vanjski WC, voda za piće, noćna rasvjeta, klupe za odmor na obali... Pristupni put za motorna vozila sa parkingom pored Ribarskog doma. Sadržaji su besplatni.