info@usrvitez.ba

Poribljavanje Lašve 2024.

Danas je izvršena akcija poribljavanja rijeke Lašve sa potočnom pastrmkom uzrasta 25-28 cm u količini 300 kilograma. Poribljavanje je vršeno uz nadzor nadležnih kantonalnih inspekcija o čemu su sačinjeni zapisnici. Poribljavane su lokacije na potezu od Modrulje do Mošunja. Zahvaljujemo članovima koji su odradili ovu akciju, a posebno zahvaljujemo općini Vitez i načelniku gdin Boris Marjanović na podršci.
(molimo članove koji su bili na akciji da posalju fotografije ili video ako ih imaju)