info@usrvitez.ba

NOVOSTI

Prvi mrijest potočare 2022.

Nakon prve kontrole matičnog jata potočne pastrmke izdvojen…
23.11.2022. 316
Mrijestilište
Prvi mrijest potočare 2022.

IZDVOJENO

Mrijestilište

316
214
75
268

Poribljavanje

247
212
175
285
375
372

Potočna pastrmka

Potočna pastrmka (salmo trutta m. fario) je riba koju uzgajamo i kojom poribljavamo sve vodotoke na…

Mladica

Mladica (hucho hucho) je kritično ugrožena vrsta i kao takva se nalazi na Crvenoj listi ugroženih…

Lipljen

Lipljen (thymallus thymallus) je još jedna vrsta koju planiramo uzgajati i vještački mrijestiti. U…
  1. Lašva
  2. Kruščica
  3. Bila

lasva

Rijeka Lašva cijelim tokom predstavlja salmonidnu vodu.

kruscica

Rijeka Kruščica je desna pritoka Lašve.

bila

Rijeka Bila je najveća, vodom najbogatija, lijeva pritoka Lašve.

VIDEO - popularno

Aktivnosti

267
182
299

najčitanije

Prvo poribljavanje mladicom

18.08.2021. 1597
Dana 18.08.2021. godine po prvi put u povijesti USR Vitez izvršeno je poribljavanje rijeke Lašve mladicom (hucho hucho). Ubačena je mlađ mladice…

Poribljavanje rijeke Bila

19.10.2021. 1269
Danas 19.10.2021. smo realizirali i drugu akciju poribljavanja mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta u količini 5.000 komada uzrasta 7-11cm…

foto galerija

pratite na na Facebooku

Mušičarska staza

134
203
231
10:33
08.12.2022.
zatvoreno za ribolov do 01.03.2023.