info@usrvitez.ba

Mlađ potočare u uzgoju za 2023.

U ovogodišnjim poribljavanjima naših vodotoka sa 102.000 komada mlađi potočne pastrmke, jedini dio koji nije poribljavan je mušičarska staza "Ludvig Tibold". Za mušičarsku stazu je ostavljeno u mrijestilištu cca 3.000 komada u daljem uzgoju do pred početak naredne sezone kada će se izvršiti poribljavanje. Video snimljen prilikom čišćenja bazena i dezinfekcije mlađi.