info@usrvitez.ba

|VIDEO| Hranjenje matičnog jata

Video zapis hranjenja matičnog jata potočne pastrmke. Matično jato čini oko 300 komada matica.