info@usrvitez.ba

Manja poplava u mrijestilištu

Nakon što je kiša intezivno padala cijelu noć došlo je do manje poplave u samom objektu mrijestilišta. Problem je nastupio zbog nanosa u donjem dijelu potoka Kremenik koje je sanirano te je izvršeno ispumpavanje vode u objektu mrijestilišta. Ovaj put nema nikakvih šteta jer su se odlično pokazali odvodni kanali koje smo napravili baš zbog ovakvih situacija.