info@usrvitez.ba

Priprema otvora za vodu

Danas je urađena priprema otvora za dovod i odvod vode u novim bazenima za riblju mlađ. Također je urađen i prokop i bušenje otvora za skretanje vode iz akumulacije koja je dosad napajala sve bazene. 

Cilj ovih radova je privremeni prekid napajanja iz akumulacije u kojoj je veliki problem predstavljalo jako bujanje vodenih algi. Svi dosadašnji pokušaji sprečavanja bujanja algi nisu uspjeli. Planirano je nakon dovršetka svih radova u mrijestilištu nabaviti nekoliko primjeraka amura (na prijedlog struke) kojima bi riješili bujanje i cvjetanje alge.