info@usrvitez.ba

Priprema mrijestilišta za mrijest potočare

Objekat za mrijest, prihvat oplođene ikre i uzgoj mlađi potočne pastrmke je u nizu mini akcija u cijelosti pripremljen za predstojeće aktivnosti. Izvršeno je čišćenje unutrašnjosti objekta i bazena. Završeni su manji radovi na vanjskim dijelovima objekta, a ispravljeni su i neki nedostaci na samom krovu mrijestilišta. Svi bazeni su očišćeni i dezinficirani. Manja oštečenja na bazenima su sanirana, a ofarbane su vanjske strane bazena kao i ulazna vrata. Pregledane su i pripremljene ležnice, izvršena je zamjena nekoliko starih nosača ležnica u bazenima. Kompletna oprema je pregledana, pripremljene su sve neophodne hemikalije i anestetici kao i posude za ikru. Izvršena je provjera dovoda i odvoda vode u svim unutarnjim bazenima. Slijedi priprema vanjskih bazena i uzgojnog potoka. Zahvaljujemo se načelniku Općine Vitez gdin. Boris Marjanović na dosadašnjoj suradnji i svesrdnoj pomoći u radu.