info@usrvitez.ba

Preseljenje u vanjski bazen

Mlađ potočne pastrmke koja je ostavljena za poribljavanje mušičarske staze (poribljavanje staze mlađi je u ovogodišnjem ciklusu) u proljeće je prebačena u vanjski bazen.

Dio mlađi koji svake godine doniramo za Jasmina Habibovića, koji nam pomaže tokom kompletnog uzgojnog ciklusa, plivaju u velikom broju rijeka i potoka širom BiH. Jasmin svu riblju mlađ nesebično donira mnogim udruženjima koja nisu u mogućnosti da sami nabave istu. Za neke rijeke i potoke ovo je prvo poribljavanje u povijesti potočnom pastrmkom.