info@usrvitez.ba

Novi krov na objektu mrijestilišta

Ovih dana je napokon dovršena zamjena krova na objektu mrijestilišta što nam je od izuzetnog značaja za budući rad u mrijestilištu. Postojeći krov koji je postavljen 2015. godine prilikom izgradnje objekta je bio urađen od priručnih polovnih i neadekvatnih materijala (tada smo se snalazili kako smo mogli) zbog čega smo imali problema sa prokišnjavanjem. Također su adaptirana vrata na ulazu u objekat. Ovo je drugi dio (završni) projekta koji je urađen u suradnji sa općinom Vitez putem odobrenog natječaja te im i ovom prilikom zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći i suradnji.