info@usrvitez.ba

Utopljavanje objekta mrijestilišta

Počela je aktivnost na utopljavanju objekta mrijestilišta. 

 U unutrašnjosti novog dijela je postavljen stiropor. Urađene se mrežne pregrade za nove bazene koje se koriste za mlađ.