Odrađena je i treća tura vještačkog mrijesta.
Uspješno odrađena i druga tura vještačkog mrijesta
Ove godine vještački mrijest kasni obzirom da nije bilo padavina, a potok Kremenik, kao podzemni…
Iako je prvi dan Nove 2020. godine mora se raditi jer riba ne pita za…

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477