Dio potoka Kremenik koji služi kao uzgojni potok i prirodno riblje plodište. Potok Kremenik čine…
U "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" odrađena je i četvrta tura mrijesta potočne…
Danas je u "Mini-centru za revitalizaciju autohtonih salmonidnih vrsta riba" mrijestilište Kremenik odrađena i treća…
Danas je uspješno odrađena i druga tura vještačkog mrijesta potočne pastrmke u "Mini-centru za revitalizaciju…

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477