Print this page

Zagađenje rijeke Lašve 17.01.2020.

Igre bez granica se ponavljaju. Ponovo je uočeno zagađenje rijeke Lašve.

Uočene su velike količine pjene na površini rijeke Lašve. Izvršeno je fotografiranje i napravljeni su videozapisi te je materijal sa prijavom poslat nadležnoj inspekciji.