Zagađenje rijeke Lašve 17.01.2020.

Igre bez granica se ponavljaju. Ponovo je uočeno zagađenje rijeke Lašve.

Uočene su velike količine pjene na površini rijeke Lašve. Izvršeno je fotografiranje i napravljeni su videozapisi te je materijal sa prijavom poslat nadležnoj inspekciji.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477