Potpisan memorandum o suradnji

Imajući u vidu sve prisutniju problematiku otpada i stvaranja divljih deponija na području općine Vitez,općina je pokrenula inicijativu da zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija, javnih institucija i poduzeća, koji u svojim programskim ciljevima imaju zaštitu i unapređenje okoliša, potpiše memorandum o zajedničkoj suradnji.

Na temelju te inicijative u uredu općinskog načelnika održan je sastanak na kojem se raspravljalo o ovoj aktualnoj problematici a prisutnima je prezentiran i prijedlog memoranduma.

Nakon određenih sugestija i prijedloga prisutni su prihvatili potpisivanje memoranduma u kojem između ostalog stoji i slijedeće:

Potpisnici memoranduma će ukoliko primijete da netko odlaže nepravilno i nedopušteno otpad i uništava na bilo koji način životnu okolinu isto prijaviti općinskoj inspekciji zaštite okoliša , koja će sukladno prijavi postupiti shodno zakonskim propisima.

Poseban akcent stavljen je na organizirano dovoženje otpada u većim količinama na nedopuštena mjesta gdje se stvaraju divlje deponije.

Pored gore navedene suradnje svi potpisnici će shodno mogućnostima zajedno sa općinom sudjelovati u akcijama čišćenja i uređenja grada i mjesnih zajednica.

Općina Vitez će također sukladno proračunskim sredstvima podržavati i druge aktivnosti na zaštiti okoliša, koje će provoditi potpisnici ovoga memoranduma, a posebno one projekte za čije realiziranje sredstva budu osigurana od drugih razina vlasti,domaćih i stranih institucija.

Svrha potpisivanja ovog memoranduma o suradnji je pored gore navedenog i podizanje svijesti građana općine Vitez o potrebi očuvanja i zaštite okoliša.

Potpisnici Memoranduma o suradnji sa Općinom Vitez su: Udruga sportskih ribolovaca''Vitez, Ekološke udruge''Kremenik'' i ''Jelinjak'', Hrvatsko planinarsko društvo ''Vitez''. Planinarsko društvo''Zabrđe'', Lovačka organizacija''Kruščica'', Lovačka organizacija ''Vitez'', Eko udruženje''Vrioci'', Šumarija Vitez i Kantonalna uprava za šumarstvo.

Općina ostavlja mogućnost potpisivanja memoranduma sa svim drugim nevladinim organizacijama,javnim institucijama i poduzećima koji će raditi na zaštiti i unapređenju okoliša na području općine Vitez.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
     SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477