info@usrvitez.ba
ribarskidom600 kremenik600 invalidi600 kruscica600 kaskada600

Poziv na akciju čišćenja

Nakon povišenog vodostaja rijeke Lašve prethodnih dana došlo je do nakupljanja smeća (poklon od stanovnika uzvodno) u koritu na lokaciji ušće Kremenika u Lašvu. Pozivamo članove USR Vitez i sve koji žele pomoći, na akciju čišćenja ove lokacije u subotu 13.11.2021. godine sa početkom u 12.00 sati. Također je planirano sanirati dio vodotoka na ovoj lokaciji (u dužini 50 metara) tj. omogućiti protok vode uz obalu i na ušću potoka Kremenik kako ne bi došlo do blokade ušća. Sa sobom ponijeti ribarske čizme i alat (grablje, makaze, kramp..). Bistro!

misija i vizija

MISIJA: Borba za zdrave rijeke i okoliš na teritoriji općine Vitez očuvanjem i revitalizacijom biljnog i životinjskog svijeta sliva rijeke Lašve putem vlastitog primjera i edukacijom članova o značaju ekologije i uticaju na zdravlje ljudi. Poticanjem volonterstva i pozitivnih promjena uticati na bolji kvalitet življenja.
VIZIJA: Zdrave rijeke i potoci općine Vitez sa čistim okolišem i bogatim autohtonim ribljim fondom te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.