info@usrvitez.ba

Poribljavanje Bila i potoci

Dana 10.09.2023. godine izvršeno je poribljavanje rijeke Bile sa 8.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 7-10 cm.
Ujedno je nekoliko ekipa izvršilo poribljavanje slijedećih potoka: Prala sa 500 kom., Mačkov potok sa 200 kom., Lupnica sa 300 kom., Vranjski potok sa 500 kom., Preoški potok sa 200 kom., Tolovićki potok sa 100 kom. i Kremenik sa 200 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta. Poribljavanja su izvršili članovi USR Vitez i stanovnici MZ Vranjska, Večeriska i Zaselje.