info@usrvitez.ba

Plan poribljavanja za 2022.

Na zajedničkom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora održanom dana 27.06.2022. godine donešen je Plan poribljavanja III ribolovnog područja-zona III.

U Planu poribljavanja III ribolovnog područja-zona III definirano je V faza poribljavanja i to:
- I faza - kompletan sliv rijeke Kruščice i ostale pritoke rijeke Lašve sa 30.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta
- II faza - rijeka Bila od Stožerinskog potoka nizvodno do ušća u rijeku Lašvu (dio rijeke Bile kojim gospodari USR Vitez) sa 10.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta
- III faza - mušičarska staza sa cca 100 kg matica potočne pastrmke iz našeg mrijestlišta (dio starog matičnog jata odlazi u mirovinu)
- IV faza - rijeka Lašva "otvorena voda" sa 400 kilograma potočne pastrmke lovne dužine (namjenjena za ribolov i izlov)
- V faza - krajem ribolovne sezone rijeka Lašva sa 50.000 komada mlađi potočne pastrmke iz našeg mrijestilišta

Za IV fazu će se izvršiti nabavka potočne pastrmke lovne dužine. Sva poribljavanja će organizirati Komisija za poribljavanje uz nadzor nadležne kantonalne inspekcije. Realizacija Plana poribljavanja počinje čim dobijemo "Uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti" mlađi iz našeg mrijestilišta.

sastanak UO i NO