info@usrvitez.ba

Rijeka ili deponija?

Počinju se pojavljivati pokloni koje Lašva donosi. Veliki dio ovog smeća bačen je direktno u vodotok ili na divlje deponije pored vode.
Da li će i kada se pokrenuti institucije koje su odgovorne za ovu problematiku i kada će se početi primjenjivati zakonski propisane sankcije za odlaganje otpada gdje se stigne?