info@usrvitez.ba

Bacanje pilića u Lašvu

Mnogi misle da smeće nestaje kada se baci u rijeku te su riješili svoj problem. U modi je duži niz godina bacanje strvina, uginulih životinja i raznog smeća u vodotoke ili na obale rijeka. I onda se pitamo kako su to rijeke i potoci zagađeni i otkud poplave. Posljednji primjer je bacanje uginulih pilića sa Vonkovog mosta iako je samo 5 metra dalje nekoliko kontejnera za smeće.