info@usrvitez.ba

Pomor ribe na rijeci Bila-MHE

Rijeka Bila čišćenje i odmuljavanje akumulacije MHE. Redovna pojava na ovoj rijeci bez obzira na silne intervencije, prijave i proteste. Ovaj bager smo snimili ranije (iz nekih prijašnjih prijava) i ovo je način ekološkog čišćenja i odmuljavanja (sve po okolinskim i vodnim propisima), a pomor ribe je od danas i još traje. Ovo je borba David protiv Golijata.