info@usrvitez.ba

Štete od MHE rijeka Bila

Ponovo je vršeno odmuljavanje akumulacije MHE na rijeci Bila, a onda naglo ispuštanje. Fotosi i video načinjeni kod Zukića mosta. Svi foto i video materijali poslani sa prijavom nadležnim inspekcijama. Po inspekcijskom nalazu na osnovu dostavljenih materijala utvrđena je neosporna odgovornost MHE te je određena kazna (odšteta) u protuvrijednosti 5.000 komada mlađi potočne pastrmke koje ćemo ubaciti u rijeku Bilu krajem sezone.