info@usrvitez.ba

I pored prijava zagađenja i dalje traju

Veliki broj prijava je podnešen protiv poznatog zagađivača, ali reakcija nema. Bitan je profit, a ispuštanje krvi u rijeku čak i u pandemiji ne predstavlja problem .