info@usrvitez.ba

Zagađenje Lašve 2020.

Igre bez granica se ponavljaju. Ponovo je uočeno zagađenje rijeke Lašve. Uočene su velike količine pjene na površini rijeke Lašve. Nakon lociranja izvora zagađenja izvršeno je fotografiranje i napravljeni su videozapisi te je materijal sa prijavom poslat nadležnoj inspekciji.