info@usrvitez.ba

Zagađenje Kruščice 2019.

Na osnovu dojave naših članova o zagađenju vodotoka rijeke Kruščice izašli smo na teren kako bi ustanovili da uzročnika zagađenja. Zagađenje dolazi iz novoizgrađene kanalizacije za romsko naselje odakle se vrši ispuštanje otpadnog materijala u rijeku Kruščicu. Incident je fotografiran i snimljen te je predato nadležnoj inspekcijskoj službi na postupanje.