Datum: 31.01.2018

Dobili smo tablu sa natpisom Udruga sportskih ribolovaca Vitez i logotipom potočne pastrmke

Opširnije...

Datum: 29.01.2018

U toku je uređenje unutrašnjosti Ribarskog doma.

Opširnije...

Datum: 25.01.2018

Dana 25.01.2018. godine izvršena je prvo poribljavanje u 2018. godini. U prvoj fazi poribljeno je 350 kilograma potočne pastrmke uzrasta 23-24 cm i 27-33 cm.

Opširnije...

Datum: 22.01.2018

Dana 22.01.2018. održan je prvi radni sastanak u 2018. godini. Prisutni su članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Komisije za poribljavanje.

Opširnije...

Donatori

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477