Datum: 03.07.2017

Nakon analize mrijesta za 2016.-2017. godinu ustanovljeno je da se mora pojačati dotok vode u objekte i bazene mrijestilišta. 

Opširnije...

Datum: 30.06.2017

Fotosi mušičarske staze 30.06.2017. godine. Fotograf gdin Alojz Mlakić.

Opširnije...

Datum: 05.06.2017

Dana 03.06.2017. godine izvršena je II faza poribljavanja sa potočnom pastrmkom iz našeg mrijestilišta uzrasta 6-8 cm u količini cca 30.000 komada, težine 31,37 kg. Poribljene su slijedeće lokacije:

Opširnije...

Datum: 21.05.2017

Dana 20.05.2017. godine izvršena je prva faza poribljavanja na lokacijama: Lasva-Mošunj, rijeka Kruščica sa pritokama (potocima) Ugrenovac, Voljevac, Kurjevac, Duboki potok, Tramošnica, Mliništa i dio Ilidže.

Opširnije...

Datum: 30.04.2017

Općina Vitez i Inicijativa građana „I ja sam Vitez“ organizirala je manifestaciju povodom obilježavanja Dana općine 2017. godine.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477