Ponovna izgradnja hladnjaka

Članovi USR Vitez - sekcija Mošunj i pored velikih šteta od majskih poplava nisu klonuli duhom.

Ponovno su se organizirali i krenuli u izgradnju novog hladnjaka. Rađeno je na čišćenju terena i izgradnji stola i klupa. Lokacija je pomjerena u odnosu na stari hladnjak, te se nadamo da će biti na bezbjednijem mjestu.

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477