Sekcija - čišćenje terena

Čišćenje vodotoka rijeke Lašve i priprema terena za izgradnju hladnjaka.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477