Ponovna izgradnja hladnjaka


Datum: 07.02.2015

Članovi USR Vitez - sekcija Mošunj i pored velikih šteta od majskih poplava nisu klonuli duhom.

Opširnije...

Tokom velikih majskih poplava 2013. godine došlo je do velikih šteta na području sekcije Mošunj.

Opširnije...

Otvorenje ribolovne sezone 2013. godine, članovi sekcije Mošunj su organizirali na svom terenu kod izgrađenog hladnjaka.

Opširnije...

Izgradnja hladnjaka na očišćenom i pripremljenom terenu. Volonterskim radom članovi sekcije Mošunj su napravili hladnjak gdje se mogu družiti.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477