Udruga sportskih ribolovaca Vitez

USR Vitez je sportsko amatersko udruženje, koje ima za cilj promociju, organiziranje i razvoj sportskog ribolova na području općine Vitez, u koje se udružuju slobodnom voljom građani općine Vitez radi bavljenja sportskim ribolovom, turizmom i rekreacijom u prirodi radi unapređenja ribarstva i zaštite okoliša.

USR Vitez svojom aktivnošću, doprinosi stvaranju uvjeta da se u njoj vrši masovnije okupljanje mladeži i građana, u  cilju razvitka sportske kulture, ljubavi prema prirodi i zaštiti okoliša, te razmjeni iskustava sa srodnim udruženjima.

Ciljevi i zadaci udruge su:

1. Da okuplja ljubitelje prirode, ribolovnog sporta i ribolovnog turizma, te organizirano djeluje u pravcu unapređenja i zaštite ribljeg fonda i opće zaštite čovjekove okoline.

2. Da u duhu sportskog amaterizma kod svojih članova razvija sportsku vještinu, sportsku kulturu, osjećanje solidarnosti i svijesti o potrebi zaštite i unapređenja čovjekove okoline, prioritetno ribljeg fonda, te ukupne flore i faune u rijekama i jezerima.

3. Da kod članova razvija osjećaj za važnost vodotokova i obvezu njihove zaštite, kroz razne akcije, čišćenja i čuvanja.

4. Da organizira i provodi takmičenja i učestvuje na takmičenjima koje organizira SRS KSB/SBK, SRS Federacije i SRS Bosne i Hercegovine.

5. U skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH i Ribolovnom osnovom za područje općine Vitez, odnosno vodama koje dobije na upravljanje, donosi godišnje planove i programe zaštite i unapređenja ribolovnih voda i ribljeg fonda.

6. Da putem svojih organa prati i analizira pitanja i problematiku ribolovnog sporta, ribljeg fonda i ribolovnih voda i poduzima konkretne mjere i akcije za racionalno korištenje ribljeg fonda i njegovo pravovremeno obnavljanje, osiguravajući za to sredstva iz vlastitih izvora , proračuna općine, SBK/KSB i Federacije BiH, te drugih izvora koji imaju istu obavezu.

7. Da surađuje sa privrednim organizacijama koje proizvode riblju mlađ i sa njima udružuje sredstva, usklađuje programe i planove i sprovodi akcije poribljavanja ribolovnih voda kojima upravlja u skladu sa zakonom.

8. Da pravovremeno informira članove USR Vitez, općinske organe i inspekcijske službe o svom radu, surađuje sa vodoprivrednom inspekcijom kantona u cilju zaštite ribljeg fonda i voda.

9. Da vrši i druge zadatke i poslove od interesa za članove udruge i društvenu zajednicu, a sve u skladu sa zakonom, te motivima udruživanja.

ORGANI UPRAVLJANJA USR VITEZ:

- Skupština USR Vitez - svi članovi,
- Upravni odbor - 7 članova,
- Nadzorni odbor - 3 člana
- Tajnik USR Vitez

UO USR Vitez

UPRAVNI ODBOR USR VITEZ za period 2016.-2020. godine s lijeva na desno:
Ivica Kovač tajnik, Stipica Mlakić čan UO, Josip Bertović član UO, Dragan Jonjić predsjednik USR, Naser Topčić ribočuvar, Novak Šarić Nono član UO, Nevzudin Ahmić zamjenik predjsednika UO (nedostaju članovi UO Marjan Azinović i Emzudin Sarajčić)

Nadzorni odbor USR Vitez 2016.-2020. čine:
- Zoran Šakić
- Jasmin Hrustić
- Dragan Augustinović

Stalne komisije Upravnog odbora su:
- Disciplinski sud koji broji 3 člana: Fabijan Tomić, Amir Arnautović i Anto Matošević
- Komisija za sportska takmičenja 3 člana: Miroslav Grabovac, Muamer Varupa i Franjo Šerbetić
- Komisija za zaštitu ribljeg fonda 3 člana: Branko Šakić, Aladin Hurem i Stjepan Petrović 

Ribočuvarska služba:
- jedan i povremeno dva ovlaštena ribočuvara
- volonterska ribočuvarska služba sastavljena od samih članova.

USR VITEZ JE ČLANICA U SAVEZIMA:

 srsbih
Sportsko ribolovni savez
Bosne i Hercegovine

 

srsfbih
Sportsko ribolovni savez
Federacije Bosne i Hercegovine

 

srssbk
Sportsko ribolovni savez        
SBK/KSB

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477