USR Vitez

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Svim članovima čestitamo 10.04.2018. - 66-ti rođendan Udruge sportskih ribolovaca Vitez

Na osnovu najava o planiranoj izgradnji niza MHE na rijeci Lašvi na III ribolovnom područja - zona III, Udruga sportskih ribolovaca Vitez je na osnovu dosadašnjeg rada jedne MHE od 2006., i istraživanja o uticaju MHE na vodotoke i okoliš, prikupila podatke o negativnim uticajima minihidroelektrana. 

Smatramo da prikupljeno trebamo iznijeti javno kako zbog članova USR Vitez tako i stanovnika općine Vitez.

I dođe svjetlo!!!
Nakon dugog niza godina rada u tami Ribarski dom je napokon priključen na elektro mrežu.

Zbog problema sa neadekvatnim odvodom vode u dva potoka u koje se uliva Kremenik, a u cilju zaštite mrijestilišta, matičnih jata i riblje mlađi izvedena je akcija pravljenja rezervnog odvoda plavnih voda.

Dana 06.03.2018. godine USR Vitez je dobila donaciju nasipnog materijala u količini 3 kamiona.

Izvršena je nabavka ogrijevnog drveta za Ribarski dom

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477