Izvršeno je ubacivanje cijevi u urađene otvore za dovod i odvod vode.

Opširnije...

U periodu 25-30.7.2017. godine izvršeno je nekoliko akcija pravljenja otvora za ugradnju plastičnih cijevi.

Opširnije...

Tokom sedmog mjeseca u nizu radnih akcija izvršen je iskop trase za cjevovod u mrijestilštu USR Vitez.

Opširnije...

Nakon analize mrijesta za 2016.-2017. godinu ustanovljeno je da se mora pojačati dotok vode u objekte i bazene mrijestilišta. 

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477