Dana 30.09.2018. godine, izvedena je jos jedna u nizu akcija u sklopu proširenja kapaciteta i uređenja mrijestilišta USR Vitez.

Opširnije...

Dana 29.09.2018. godine urađena je priprema otvora za dovod i odvod vode u novim bazenima za riblju mlađ.

Opširnije...

Dana 22.09.2018. odrzana je radna akcija na mrijestilistu USR Vitez. Plan narednih akcija je povećanje kapaciteta dotoka vode izgradnjom  novog potoka za dovod u vanjske i unutarnje bazene, kao i smanjenje bujanja alge u akumulaciji.

Opširnije...

Priprema novog potoka za dovod vode.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477