Stanje u mrijestilištu USR Vitez na dan 07.02.2016. godine je slijedeće:

Opširnije...

Na mrijestilištu se svakodnevno radi na prvoj turi ikre kao i uređenju okoliša kada to vremenski uvjeti dozvoljavaju.

Opširnije...

Nakon testnog puštanja vode 21.11.2015. u bazene i objekat za ikru sve uočene nepravilnosti su otklonjene. Pristupilo se intezivnim radovima kako bi se projekat završio na vrijeme da bi ubacili prvu turu oplođene ikre potočne pastrmke.

Opširnije...

Subota, 21.11.2015. po jako lošem vremenu (kiša), izvršeno je prvo testno puštanje vode u mrijestilište.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477