Izvorišni dio uzgojnog potoka Kremenik

Nekoliko fotografija uzgojnog potoka Kremenik.

Fotografiran je izvorišni dio potoka Kremenik.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477