Print this page

Akcija na mrijestilištu 19.10.2018.

Akcija na mrijestilistu 19.10.2018.


U unutrašnjosti novog dijela je postavljen stiropor. Urađene se mrežne pregrade za nove bazene koje se koriste za mlađ.