Print this page

Akcija na mrijestilištu 03.10.2018.

U toku je akcija stavljanja pod krov nova dva bazena za ikru i mlađ.


Izvršena je nabavka neophodnog materijala sredstvima iz donacije općine Vitez. Zahvaljujemo se općinskom načelniku.
Postavljanje kostura, priprema greda i nasipanje materijala uz novi potok.