Print this page

Akcija na mrijestilištu 29.09.2018.

Dana 29.09.2018. godine urađena je priprema otvora za dovod i odvod vode u novim bazenima za riblju mlađ.


Također je urađen i prokop i bušenje otvora za skretanje vode iz akumulacije koja je dosad napajala sve bazene. Cilj ovih radova je privremeni prekid napajanja iz akumulacije u kojoj je veliki problem predstavljalo jako bujanje vodenih algi. Svi dosadašnji pokušaji sprečavanja bujanja algi nisu uspjeli. Planirano je nakon dovršetka svih radova u mrijestilištu nabaviti nekoliko primjeraka amura (na prijedlog struke) kojima bi riješili bujanje i cvjetanje alge.