Formiranje matičnog jata škobalja

Počeli smo sa formiranjem matičnog jata škobalja. Kako je izgradjena MHE na ušću Krušćice u Lašvu spriječen je prolaz ciprinidnih vrsta iz Bosne u Lašvu na mrijest.

 

Kako see škobalj od pamtivjeka mrijestio i obitavao u rijeci Lašvi i pritokama te ujedno služio kao glavna hrana za mladicu, a izgradnjom brana na rijeci Lašvi ove mrigracije su zaustavljene, prisiljeni smo da pokušamo vještački izmrijestiti ovu ribu kako bi je vratili u Lašvu i pritoke. Ujedno ova vrsta je jako popularna za lov kod većeg broja članova koji zbog njega obilaze mnoge rijeke u BiH, a nekad su ga hvatali u Lašvi.

Kažemo da ćemo pokušati mrijestiti obzirom da ovu ribu, koliko mi znamo niko nije dosad mrijestio. Matično jato trenutno čine 54 prijerka ove ribe.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477