Formiranje matičnog jata škobalja

Počeli smo sa formiranjem matičnog jata škobalja. Kako je izgradjena MHE na ušću Krušćice u Lašvu spriječen je prolaz ciprinidnih vrsta iz Bosne u Lašvu na mrijest.

 

Kako see škobalj od pamtivjeka mrijestio i obitavao u rijeci Lašvi i pritokama te ujedno služio kao glavna hrana za mladicu, a izgradnjom brana na rijeci Lašvi ove mrigracije su zaustavljene, prisiljeni smo da pokušamo vještački izmrijestiti ovu ribu kako bi je vratili u Lašvu i pritoke. Ujedno ova vrsta je jako popularna za lov kod većeg broja članova koji zbog njega obilaze mnoge rijeke u BiH, a nekad su ga hvatali u Lašvi.

Kažemo da ćemo pokušati mrijestiti obzirom da ovu ribu, koliko mi znamo niko nije dosad mrijestio. Matično jato trenutno čine 54 prijerka ove ribe.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477