Print this page

Priprema i postavljanje kaveza za matična jata u veliki bazen

Nakon pripreme kaveza pristupilo se montaži istioh u veliki bazen. 

 

Namjena ovih kaveza je smještaj matičnog jata potočne pastrmke i matičnog jata škobalja.