Čišćenje velikog bazena - priprema za betoniranje i nivelisanje

Dana 12.10.2017. godine izvršeno je čišćenje velikog bazena od nakupiljene alge.

 

Čišćenje je izvršio Naser Topčić kao pripremu za betoniranje i nivelisanje istog. Prva u nizu akcija prirema velikog bazena za smještaj matičnog jata potočne pastrmke i škobalja.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477