Čišćenje i dezinfekcija akumulacije u mrijestilištu - razvlačenje materijala i dezinfekcija

Nakon ubacivanja šljunka i pijeska izvedena je akcija razvlačenja materijala u akumulaciji.

 

Po završetku akcije izvršena je dezinfekcija kompletne akumulacije. 

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477