Zatrpavanje novog cjevovoda u mrijestilištu

U periodu od 25.08-01.09.2017. nakon završenog polaganja instalacija cjevovoda izvedeno je nekoliko akcija zatrpavanja iskopane trase.

Kanali su zatrpani zemljom, a na dio je nasut i pijesak.

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477