Iskop trase i polaganje cijevi za vodu u mrijestilištu

Tokom sedmog mjeseca u nizu radnih akcija izvršen je iskop trase za cjevovod u mrijestilštu USR Vitez.

 

U iskopane trase su položene cijevi te su iste vezane spojnicama. Akcije su trajale od 10.07.-22.07.217. godine. Nakon ovoga će se pristupiti testiranju dotoka i odlaza vode u svim dijelovima mrijestilišta, kako bi se znalo koji će biti maksimalni kapaciteti mrijestilišta.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477