Pripreme mrijestilišta za mrijest potočare

Izveden je niz mini akcija u periodu od 26.11-30.11.2016. godine

U sklopu priprema kompletnog mrijestilišta za predstojeći mrijest potočne pastrmke izvršeno je čišćenje i priprema objekta mrijestilišta za prihvat oplođene ikre potočne pastrmke. Također je izvršen pregled uzgojnog potoka gdje su manji nedostaci ispravljeni. Prepravljena je mini brana na uzgojnom potoku gdje je glavni dovod vode za bazene sa matičnim jatom i glavni bazen.

Svi bazeni u objektu mrijestilišta su napunjeni vodom. Dovršena je izrada ležnica za oplođenu ikru i ovom prilikom se zahvaljujemo Marjanu Azinoviću na odlično urađenom poslu.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477