Izrada betonskog korita za ležnice riblje ikre

Završeni su i gradjevinski radovi u objektu mrijestilišta. Urađeno je korito tj. dio namjenjen za ležnice riblje ikre.

Psebna zahvala ide našem članu Marku Totiću.

 

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477