Prikupljanje riječnog kamena za mrijestilište - dovodni bazen

Akcija prikupljanje riječnog kamena za popločavanje dovodnog bazena mrijestilišta.

Za dovršetak akcija prikupljanja kamena je potrebno prebaciti oko 20-ak traktorskih prikolica na mrijestilište. Zahvaljujemo se članovima koji su se odazvali na akciju.

 

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477