Prikupljanje kamena za gradnju mrijestilišta

Akcija prikupljanja kamena za gradnju mrijestilišta izvedena je 28.02.2015. po jako hladnom i vjetrovitom vremenu.

Akcija je izvedena na dvije lokacije: ispod Impregnacije na lokaciji gradnje MHE "Lašva" prikupljeno je 2 traktora kamena i lokacija muščarska staza između 4 i 5 kaskade prikupljen je jedan traktor kamena. Obzirom da je vrijeme bilo jako hladno i vjetrovito te da je počela padati kiša akcija je prekinuta. Planirano je još nekoliko akcija prikupljanja kamena, jer za izgradnu dolaznog toka od potoka Kremenik do uzgojnog bazena potrebno je cca 10 traktorskih prikolica kamena. Zahvaljujemo se članovima koji su se odazvali akciji.

Fotosi sa akcije

 

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477